Lühidalt FlightClaims OÜ-st


FlightClaims OÜ (registrikood 14344660) on 3. oktoobril 2017. aastal Eestis asutatud ettevõte. FlightClaims OÜ osutab lennureisijatele juriidilist abi üksnes standardsete kompensatsioonide, mis on ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7, nõudmisel ja saamisel eri lennukompaniidelt probleemsete lendude eest. FlightClaims OÜ peamine eesmärk on pakkuda oma klientidele mitte ainult tulemuslikku, vaid ka kiiret ja kvaliteetset teenust. Me ei ignoreeri oma kliente ning alati austame oma klientide õigusi.

Kasutamaks meie põhiteenust riskivabalt, puudub FlightClaims OÜ-l igasugune õigus küsida oma klientidelt osutatud teenuse eest raha, kui kompensatsiooni saamine konkreetses asjas ebaõnnestub. Arveldus FlightClaims OÜ ja kliendi vahel tehakse alati pärast kompensatsiooni laekumist. Kui menetluse lõpptulemusena laekub kliendi kompensatsioon FlightClaims OÜ pangakontole, siis teostame garanteeritult kliendile ülekande vastavalt sõlmitud lepingule 48 tunni jooksul alates raha laekumisest. 96% ülekannetest klientidele tehakse kompensatsiooni laekumisega samal päeval.

Aasta 2018 jooksul FlightClaims OÜ edukalt abistas ilma ühtegi kohtumenetlusteta 581 lennureisijat standardse kompensatsiooni saamisel. Selle aja jooksul oli meie klientide jaoks sisse nõutud eri lennukompaniidelt kokku 220 850 eurot hüvitist.

Uutele päringutele ja e-kirjadele vastatakse reeglina 24 töötunni jooksul.