Tutvuge lähemalt oma õigustega allpool

Millal tekib lennureisijal õigus nõuda kompensatsiooni?

A) Teie lend hilines maandumisega sihtkohas 3 tundi või rohkem;

  • Või, kui ühe broneeringu peal oli mitu lendu ja üks hilines nii palju, et Teil polnud enam võimalik jõuda jätkulennule, ning lennukompanii poolt pakutud asenduslennuga või muu transpordiga jõudsite oma lõppsihtkohta hilinemisega 3 tundi või rohkem; 
  • Või, kui Teie lend maandus teises lennujaamas ning seetõttu jõudsite oma lõppsihtkohta lennukompanii poolt pakutud transportiga hilinemisega 3, või teatud juhtudel 2 tundi või rohkem. 

B) Teie lend tühistati ning lennukompanii ei pakkunud Teile alternatiivlendu, mis:

  • Reisija tühistamisest teavitamise korral 7–13 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega saabuks lõppsihtkohta ajalise erinevusega mitte rohkem kui 4 tundi;
  • Reisija tühistamisest teavitamise korral 0–6 päeva enne kavandatud väljumisaega saabuks lõppsihtkohta ajalise erinevusega mitte rohkem kui 2 tundi.
C) Lennu väljumisaega muudeti hilisemaks ajaks mitu tundi või rohkem enne esialgselt plaanitud väljumist;
  • Juhul, kui Teid teavitati lennugraafiku muutmisest 7–13 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega ning uus plaanijärgne saabumisaeg lõppsihtkohta erineb esialgselt plaanitust 4 tunni võrra või rohkem;
  • Juhul, kui Teid teavitati lennugraafiku muutmisest 0–6 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega ning uus plaanijärgne saabumisaeg lõppsihtkohta erineb esialgselt plaanitust 2 tunni võrra või rohkem.
D) Teid jäeti lennust maha.

NB!
Kuna lennureisijate õigused on fikseeritud just EL-i õigusaktis, siis mõnedel juhtudel puudub õigus saada määrusega ette nähtud kompensatsiooni. Näiteks siis, kui kolmanda riigi lennuettevõtte lennuk (näiteks Qatar Airwaysi oma) väljub kolmanda riigi lennujaamast ja maandub EL-is või sellest väljaspool. Isegi kui selle lennupileti müüs Teile maha näiteks Finnair.

Millest oleneb kompensatsiooni suurus?

Kompensatsiooni suurus sõltub vahemaast Teie reisi alguspunkti ja lõppsihtkoha vahel.  
  • Kui reisi vahemaa ei ületa 1500 km, siis hüvitise suurus on 250 eurot;
  • Kui reisi vahemaa jääb 1500 km ja 3500 km vahele, siis hüvitise suuruseks on 400 eurot;
  • Kui reisi vahemaa ületab 3500 km, siis on Teil juba õigus 600 eurole. EL-i piires on võimalik saada kõige rohkem 400 eurot, isegi kui vahemaa ületab 3500 km.
Kompensatsiooni õiget suurust saab soovi korral välja arvutada siin. Vahepeatused arvesse ei lähe.

Millal on lennukompanii vabastatud kohustusest maksta lennureisijatele täiendavat hüvitist? 

Lennukompaniil tekib õigus keelduda kompensatsiooni maksmisest eelkõige siis, kui lend hilines, tühistati, või  selle väljumist lükati edasi erakorraliste asjaolude tõttu. Niisugusteks asjaoludeks on Euroopa Liidu määruse 261/2004 järgi eelkõige igasugused streigid, sobimatud ohutu lennu teostamiseks ilmastikuolud, poliitilised ebastabiilsused, lennujuhtimiskeskuste piirangud, igasugused turvalisuse ohud, looduskatastrofid, lennuki varjatud tootmisdefektid jms. Lennuki pardale mittelubamisel ei pea lennukompanii hüvitama tekitatuid ebamugavusi, kui põhjus seisnes turvalisusega või reisidokumentidega seotud probleemis.


Kasulikud soovitused igale lennureisijale 

Probleemide esinemise korral soovitame kohe pöörduda lennujaamas Teie lendu teenindanud või teenindama pidanud lennukompanii teenindusletti ja küsida:

A) toidukuponge ja vajadusel majutust;

B) asenduslendu;

C) kirjaliku tõendit esinenud probleemi kohta, kus oleks muu hulgas kirjas ka vastav põhjus;

D) pagasiga seotud probleemide korral (rikkumine, kadumine või hilinemine) tuleb kohe vormistada raport.

Tšarterlennu puhul on eriti oluline pardakaardid alles hoida, sest see on Teie tõend pardal olemise ja ka check-in’i õigeagse läbimise kohta. Pärast kaebuse esitamist võib tšarterlennufirma töötaja tuginedes EL-i määruses sätestatule küsida vastava tõendi, milleks ongi Teie pardakaart või selle puudumisel – pagasilipik.

Kui Teil on ühe broneeringu peal mitu lendu ja üks hilineb nii palju, et enam pole võimalik jõuda jätkulennule, siis on kompensatsiooni saamise mõttes mõistlikum nõuda või nõustuda pakutud asenduslennuga, sest vastasel korral võib lennureisija kaotada oma õiguse saada täiendavat rahalist hüvitist.

NB! Rikutud pagasi korral tuleb oma kaebus lennukompaniile esitada seitsme päeva jooksul, kadunud pagasi korral – 21 päeva jooksul. Kaebuse juurde tuleb samuti lisada koopiad oma pardakaardist ja pagasilipikust, vajadusel ka pagasis olnud või "olnud" asjade ostutšekkidest.

Kui Te soovite lennukompaniile nõude esitada, oleks hea, kui Teil oleksid kõik juhtumiga seotud dokumendid alles.