KAS LENNUHÜVITISE NÕUDMISEKS TASUB ESINDAJA VÕTTA?

See küsimus tekib paljudel lennureisijatel ning tihti on keeruline otsustada. Mõned reisijad proovivad iseseisvalt hakkama saada. Teised on seisukohal, et parem võtta kohe professionaalne esindaja, nii väheneb eelkõige ajakulu, aga ka koormus ja võimalikud riskid.

Otsustamisel on oluline arvestada eelkõige tüüpiliste riskidega, mis võivad iseseisvalt tegutsemisega kaasneda ning kokkuvõttes viia soovimata tulemusega ajakuluni. Need riskid on:
❌ juhtimile antakse väär õiguslik hinnang;
❌ arvutatakse vale lennuhüvitise suurus;
❌ tehakse vale lennuhüvitiste koguse arvutus;
❌ esitatakse ebakorrektne nõue;

❌ nõue esitatakse valele isikule;
❌ nõue esitatakse vale kanali kaudu;
❌ suutmatus tõendada esitatud nõude sisu või nõude esitamise fakti;
❌ suutmatus kontrollida lennufirma äraütlevas vastuses oleva teabe tõele vastavust;

❌ usutakse lennufirma või vahendaja edastatud valeteavet;
❌ lennufirma ignoreerib nõuet pikka aega ja reisija ei suuda sellega midagi tõhusalt ette võtta;
❌ lennufirma poole õige lähenemise mitteteadmine;
❌ kõigist oma õigustest piisava teadmise puudumine;
❌ kohtuvälise ja kohtumenetluse läbiviimise võimalustest ning nende eripäradest piisava teadmise puudumine;
❌ vajalikke õigusalaste teadmiste ja oskuste puudumine, k.a asjaomase kohtupraktika kohta;
❌ lennundusteave mõistmise oskuste puudumine;
❌ ülaltoodud riskidest tulenevalt kaotatakse kohtuväline või kohtumenetlus ja saavutatakse vale tulemus;
❌ kohtumenetluse kaotamisel kaasnevad lisaks reisija ülisuurtele aja- ja närvikuludele ka rahalised kahjud.

Kui reisija tegutseb iseseisvalt, võib lennufirma seda enda huvides ära kasutada. Seepärast pole harvad juhtumid, kus pärast pikka ootamist ja tulemusteta tegutsemist tupikusse sattunud lennureisija on sunnitud siiski esindaja poole pöörduma. Sealjuures tasub arvestada, et sel juhul peab esindaja tõenäoliselt alustama kogu protsessi algusest peale.

Professionaalsel esindajal on lennureisijate õiguste ja konkreetse lennufirmaga suhtlemise kohta hulk spetsiifilisi teadmisi. Seetõttu on ülalloetletud riskid kas välistatud või miinimumini viidud. Aastatepikkune kogemus aitab vältida tüüpvigu ning saavutada soovitud tulemuse kiiremini ja tõhusamalt või peatada protsessi õigel ajal enne kaotust. Professionaal teab enamikku nüansse. See aitab teha õigeid otsuseid nii eesootava teekonna valimisel kui ka selle käigus. Tõelisel professionaalil on alati erinevate ülesannete lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, mis aitavad jõuda soovitud tulemuseni. 


Seetõttu, kui reisija otsustab oma asju ise ajada, võib see kaasa tuua suure aja- ja närvidekulusid ning tihtipeale ei pruugita soovitud tulemuseni siiski jõuda. Professionaalse esindaja teenuse kasutamine seevastu säästab Teid vaevast ning üldjuhul aitab positiivse tulemuse saavutada. 

Kui soovite proovida saada lennuhüvitise iseseisvalt, siis soovitame kaaluda professionaali poole pöördumist, kui lennuhüvitist ei õnnestu kätte saada kolme kuu jooksul nõude esitamisest arvates.

Kui kahtlete, kas Teil õnnestub saada hüvitis kätte iseseisvalt või kui Te ei ole valmis oma ressurssidega riskima, siis allpool olev põhjuste loetelu võib esindaja võtmise otsustamisel aidata.20 PÕHJUST, MIKS VALIDA MEID OMA LENNUMUREDE LAHENDAJAKS

✓ Oleme usaldusväärne, vastutustundlik ning hea kogemuste ja teadmiste pagasiga kodumaine ettevõte.

✓ Me spetsialiseerume lennutõrgetest pärinevatel hüvitiste nõuetel juba seitsmendat aastat ning elasime koroonakriisi üle.

Meie klient saab lennutõrke eest lõppkokkuvõttes rohkem raha, kui nõue jõuab kohtusse ja me võidame kohtuprotsessi.

Me pole kordagi kaotanud lennufirmale kohtumenetluses.

Hüvitise kättesaamise ebaõnnestumisel on teenus selle hüvitise osas tasuvaba.

✓ Arveldus meie ja kliendi vahel toimub pärast lennufirmalt sissenõutud raha laekumist.

✓ Meie spetsialistil on kaheksaaastane kogemus erinevate lennufirmadega ja asutustega.

✓ Ligikaudu 85 % meie menetlusse võetud avaldustest saavad soovitud lahenduse ning me pidevalt töötame selle arvu suurendamise nimel.

✓ Ligikaudu 99 % pangaülekannetest teostame oma klientidele 24 tunni jooksul hüvitise laekumisest arvates. 

✓ Me alati vastame oma klientide e-kirjadele ammendavalt ning teeme seda mõistliku aja jooksul.

✓ Me oleme oma klientidele lojaalsed ja avatud ning oleme alati valmis esitama kliendile enda sõnade kinnitamiseks vastava tõendi.

✓ Meie teenused säästavad klientide aega ja närve, kuivõrd me võtame kogu asjaajamise enda peale.

✓ Meil on üle 1 000 hüvitise saamisel edukalt abistatud ja teenusega rahule jäänud klienti, kes lahkesti jagasid meie kohta toredat tagasisidet meie Facebooki lehel lennunouded.ee.

Meie väike ettevõte on oma tegutsemise aja jooksul sisse nõudnud lennufirmadelt erinevaid hüvitisi kogusummas üle 500 000 €;

✓ Me kogu aeg areneme, täiendades oma aastatepikkuse kogemuspagasi uute teadmiste, oskuste ja kogemustega. Tänu sellele pakutavate teenuste kvaliteet püsivalt kasvab.

✓ Meie teenused on täielikult kättesaadavad nii eesti kui ka vene keeles sõltuvalt kliendi eelistusest.

Me pakume oma klientidele mugavat, lihtsat ja kaasaegset lepingu sõlmimise võimalust.

Meie teenuseid on väga lihtne kasutada.

✓ Meie teenuse saamiseks ei pea klient kuhugi kohale minema, kuna kõik meie teenused on 100% veebipõhised.

✓ Meil on hea Creditinfo AS reiting.

Jagu uuendati 16.03.2024