1) MILLISTE NÕUETEGA TEGELEB FLIGHTCLAIMS OÜ?

FlightClaims OÜ abistab lennureisijaid üksnes standardsete kompensatsioonide saamisel, mis on ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7.

2) KUI PALJU PEAB TASUMA FLIGHTCLAIMS OÜ-LE KOMPENSATSIOONI NÕUDMISEL JA SAAMISEL OSUTATUD ABI EEST?

FlightClaims OÜ põhiteenus muutub tasuliseks üksnes juhul, kui FlightClaims OÜ abistas klienti kompensatsiooni saamisel. Sellisel juhul teenustasut moodustab fikseeritud protsent (25), mis arvutatakse maha lennufirmalt sissenõutud kompensatsiooni summast pärast selle laekumist. Teenustasule võib lisanduda käibemaks. Üksikasjalik informatsioon käibemaksu lisamise kohta ja hinnakiri asuvad jaotises „Kasutustingimused“.

3) KAS EL-I MÄÄRUS 261/2004 KEHTIB KA TŠARTERLENDUDE SUHTES? 

Jah. 

4) KAS LENNUREISIJAL PEAB STANDARDSE KOMPENSATSIOONI NÕUDMISEKS OLEMA  VASTAV KINDLUSTUS?

Ei. Lennureisija õigusi kaitseb seadus.

5) KAS LENNUREISIJAL ON ÕIGUS NÕUDA STANDARDSET KOMPENSATSIOONI, KUI TEMA LENNUPILETI EEST TASUS KOLMAS ISIK (K.A ETTEVÕTE)? 

Jah. Standardse kompensatsiooni nõudmisel pole oluline, kes tasus tegelikult Teie pileti eest. Seadus näeb ette standardset kompensatsiooni lennureisijale, kellele tekitati ebamugavusi.

6) KAS LAPSEL VÕIB SAMUTI OLLA ÕIGUS STANDARDSELE KOMPENSATSIOONILE?

Jah. Erandi moodustavad ainult väikesed alla kaheaastased lapsed, kes reisivad tasuta lennupiletiga ning ei oma lennukis eraldi istekohta.

7) MILLAL AEGUB ÕIGUS NÕUDA STANDARDSET KOMPENSATSIOONI?

Üldjuhul aegub õigus esitada lennufirmale nõude kolme aasta möödumisel lennu toimumise kuupäevast. Sõltuvalt iga riigi siseriiklikust õigusest varieeruvad tähtajad kuuest kuust kuni 10 aastani. Seega sõltub konkreetne vastus sellest, millise lennufirma reisi peetakse silmas.

8) KUI KAUA VÕIB MENETLUS KESTA?

Üldjuhul võtab kogu protsess (alates nõude esitamisest kuni raha laekumiseni selle eduka lõppemise korral) vähemalt kaks kuud aega. Ainult mõnedel juhtudel võib menetlus võtta vähem aega. Protsessi kestus sõltub eelkõige lennufirma poliitikast ja konkreetsest juhtumist, samuti teistest faktoritest. Peab arvestama, et Euroopa Komisjoni soovituse kohaselt on igal lennufirmal kaks kuud aega, et esitatud nõudele vastata. Detailse informatsiooni oma juhtumiga seotud menetluse kohta saab klient pärast vastava küsimuse esitamist FlightClaims OÜ-le. Rõhuval enamusel juhtumitest positiivne lõpptulemus saavutatakse kohtuvälise menetluse käigus.

* Kiireim edukalt lõppenud menetlus on FlightClaims OÜ-l võtnud kõigest paar päeva aega (alates kliendi nõude esitamisest kuni tema kompensatsiooni laekumiseni). Kõige kauem kestnud ja edukalt lõppenud protsess on aga aega võtnud rohkem kui aasta.

9) MILLISTE LENNUFIRMADEGA TÖÖTAB FLIGHTCLAIMS OÜ KÕIGE TIHEDAMINI?

1. SmartLynx Airlines Estonia;
2. LOT Polish Airlines/Nordica;
3. airBaltic;
4. Finnair;
5. Ryanair;
6. SAS;
7. Lufthansa;
8. Norwegian Air;
9. TUI Airways;
10. Ellinair;
11. Aeroflot;
12. Turkish Airlines.

10) KUIDAS TOIMUB TEENUSE EEST TASUMINE EDUKALT LÕPPENUD MENETLUSE KORRAL
?

Teenuse eest tasumine toimub alati kliendile väljastatud arve alusel pärast lennufirma poolt väljamakstud kompensatsiooni laekumist.

Kui kliendi kompensatsioon laekus FlightClaims OÜ pangakontole, siis teeb FlightClaims OÜ kliendile ülekande 48 tunni jooksul vastavalt sõlmitud lepingule, arvutades saadud kompensatsiooni summast maha teenuse lõpliku hinna. Seejärel saadetakse kliendile e-posti teel vastav kinnitus koos tasutud arvega.

Kui lennufirma kandis kompensatsiooni üle kliendi pangakontole, siis pärast kliendilt vastava teavituse saamist väljastab FlightClaims OÜ kliendile tasumisele kuuluva arve, mis tuleb kinni maksta seitsme kalendripäeva jooksul.

Käesolev jagu uuendati 04.11.2019.