1. MILLEGA TEGELEB FLIGHTCLAIMS OÜ?

FlightClaims OÜ abistab lennureisijaid tavahüvitiste saamisel, mis on lennureisijatele ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7 lendude hilinemise, tühistamise ja graafikute hilisemaks muutmise eest, samuti pardale mittelubamise eest vastu lennureisija tahtmist (edaspidi põhiteenus).

2. MILLINE ON FLIGHTLCLAIMS OÜ PÕHITEENUSE HIND?

FlightClaims OÜ põhiteenus muutub tasuliseks üksnes juhul, kui FlightClaims OÜ abistas klienti tavahüvitise saamisel. Sellisel juhul teenustasut moodustab fikseeritud protsent (25), mis arvutatakse maha lennufirmalt sissenõutud tavahüvitise summast pärast selle laekumist. Teenustasule võib lisanduda käibemaks. Üksikasjalik informatsioon käibemaksu lisamise kohta ja hinnakiri asuvad jaotises „Kasutustingimused“.


3. KUIDAS FLIGHTCLAIMS OÜ PÕHITEENUS TÖÖTAB?

Kõigepealt tuleb FlightClaims OÜ-le esitada kirjalik avaldus oma vahejuhtumi kohta. Selleks on kõige parem viis standardse ankeedi täitmine. Pärast avalduse saamist FlightClaims saadab avalduses märgitud e-postile mõistliku aja jooksul vastuse. Kui FlightClaims nõustub vahejuhtumit menetlema, siis koos vastusega saadetakse volikirja vormi. Pärast kõiki põhiteenuse osutamiseks küsitud dokumentide saamist alustab FlightClaims mõistliku aja jooksul kohtuvälise menetluse. Kui selle lõpptulemusena selgub, et hüvitise saamiseks tuleb pöörduda kohtu poole, siis FlightClaims arutab kliendiga täiendavalt kohtumenetluse tingimusi. Seisuga 18.05.2020 umbes 90% asjadest lahendatakse kohtuväliselt ning ainult ligikaudu 10% nõuavad kohtumenetlust.

4. KUI KAUA VÕIB MENETLUS KESTA?

Üldjuhul võtab kogu protsess (alates nõude esitamisest kuni raha laekumiseni selle eduka lõppemise korral) vähemalt kaks kuud aega. Ainult mõnedel juhtudel võib menetlus kesta vähem. Protsessi kestus sõltub eelkõige lennufirma poliitikast ja konkreetsest juhtumist, samuti teistest faktoritest. Peab ka arvestama, et Euroopa Komisjon soovitab lennufirmadele vastata saadud lennureisijate nõuetele kahe kuu jooksul. Detailse informatsiooni konkreetse vahejuhtumiga seotud menetluse kohta on kliendil võimalik saada pärast vastava küsimuse esitamist FlightClaims OÜ-le. Rõhuval enamusel vahejuhtumitest, millega tegeleb FlightClaims OÜ, positiivne lõpptulemus saavutatakse kohtuvälise menetluse käigus.

* Kiireima kliendile edukalt osutatud teenuse on FlightClaims OÜ-l õnnestunud osutada kõigest paari päevaga (alates kliendi nõude esitamisest kuni tavahüvitise väljamaksmiseni kliendile) – kuid sellised juhtumid on pigem erandlikud. Kõige kauem kestnud ja edukalt lõppenud protsess on aga aega võtnud üks aasta ja 10 kuud, kuna lisaks täisväärtuslikkule kohtuvälisele menetlusele paratamatult nõudis kohtumenetlust.

NB! Seoses COVID-19-st tingitud globaalse kriisiga, millega on kaasnenud ka ajutine reisikeeld ja lennundussektori tegevuse peatamine, on tavahüvitiste väljamaksmine enamus lennufirmade poolt samuti peatatud olukorra normaliseerumiseni. Paraku seepärast on alates kriisi hetkest menetlusprotsessid selle aja võrra pikemad.

5. KUIDAS TOIMUB PÕHITEENUSE EEST TASUMINE?

Teenuse eest tasumine toimub alati kliendile väljastatud arve alusel pärast lennufirma poolt väljamakstud tavahüvitise laekumist.

Kui kliendi tavahüvitis laekus FlightClaims OÜ pangakontole, siis teeb FlightClaims OÜ kliendile ülekande 48 tunni jooksul vastavalt sõlmitud lepingule, arvutades saadud tavahüvitise summast maha teenuse lõpliku hinna. Seejärel saadetakse kliendile e-posti teel vastav kinnitus koos tasutud arvega.

Kui lennufirma kandis tavahüvitise üle kliendi pangakontole, siis pärast kliendilt vastava teavituse saamist väljastab FlightClaims OÜ kliendile tasumisele kuuluva arve, mis tuleb kinni maksta seitsme kalendripäeva jooksul.

6. MILLAL AEGUB ÕIGUS NÕUDA TAVAHÜVITIST?

Tähtaeg, mille jooksul on lennureisijal õigus esitada lennufirmale nõue tavahüvitise väljamaksmisest võib olla erinev, kuna see sõltub iga Euroopa Liidu liikmesriigi siseriiklikust õigusest. Iga liikmesriigi siseriikliku õiguse eripärade tõttu varieerub tähtaeg mitmest kuust kuni 10 aastani. Eesti õiguse järgi on lennureisijal õigus nõuda tavahüvitist kolme aasta jooksul pärast lennutõrke toimumist. Samal ajal heaks tavaks oleks aga mitte viivitada nõude esitamisega ehk esitada lennufirmale nõue mõistliku aja jooksul pärast lennutõrke toimumist.

7. MILLISTE LENNUFIRMADEGA TÖÖTAB FLIGHTCLAIMS OÜ KÕIGE TIHEDAMINI?

SmartLynx Airlines,
 LOT Polish Airlines, airBaltic, SAS, Ryanair, Finnair, Norwegian Air, TUI Airways, Ellinair.

8. KUI KAUA PEATE VASTUST OOTAMA, KUI SAATSITE FLIGHTCLAIMS OÜ-KE E-KIRJA VÕI AVALDUSE?

Reeglina vastab FlightClaims saadud e-kirjadele ja avaldustele 24 töötunni jooksul. Kui avalduses või e-kirjas sisalduv vahejuhtum või küsimus vajab analüüsimist või uurimist, siis Teile vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

8.1. MIDA TEHA SIIS, KUI TE EI SAANUD VASTUST KOLME TÖÖPÄEVA JOOKSUL?

Palun kontrollige rämpsposti kausta ning avalduses märgitud e-posti aadressi korrektsust.

9. KAS EL-I MÄÄRUS
 261/2004 KEHTIB KA TŠARTERLENDUDE SUHTES? 

Jah. 


10. KAS LENNUREISIJAL PEAB TAVAHÜVITISE NÕUDMISEKS OLEMA VASTAV KINDLUSTUS?


Ei. Lennureisija õigusi kaitseb seadus.


11. KAS LENNUREISIJAL ON ÕIGUS NÕUDA TAVAHÜVITIST, KUI TEMA LENNUPILETI EEST TASUS KOLMAS ISIK (K.A ETTEVÕTE)? 


Jah. Tavahüvitise nõudmisel pole oluline, kes tasus tegelikult lennupileti eest. Seadus näeb ette tavahüvitist lennureisijale, kellele tekitati ebamugavusi
.

12. KAS LAPSEL VÕIB SAMUTI OLLA ÕIGUS TAVAHÜVITISELE?


Jah. Erandi moodustavad ainult väikesed alla kaheaastased lapsed, kes reisivad tasuta lennupiletiga ning ei oma lennukis eraldi istekohta.


13. KAS NING MIS TÄHTAJA JOOKSUL ON LENNUFIRMA KOHUSTATUD LENNUPILETI EEST TASUTUD RAHA TAGASI MAKSMA COVID-19 TÕTTU TÜHISTATUD LENNU EEST?

Tänapäeval kehtiva määruse versiooni järgi tuleb lennufirmal tagastada lennureisijale temalt kirjaliku taotluse saamisel lennupileti raha täies ulatuses seitsme päeva jooksul. Samas tuleb arvestada, et pikaajaliselt kestva pandeemia ajal lennufirmad üritavad teha kõik, mis on võimalik, et jätkata eksisteerimisega, k.a edasi lükata kõikvõimalikud väljamaksed. Võttes arvesse globaalse kriisi kriitilisi tagajärgi lennufirmade jaoks tuleb samuti arvestada, et lennufirmal pole füüsiliselt võimalik teostada sadu tuhandeid tagasimakseid nii lühikese tähtaja jooksul. Tõenäoliselt ka seadusandja pole määruse koostamisel arvesse võtnud, et kunagi võib terve lennundussektor mitmeks kuuks seisma jääda. Alates määruse jõustumise kuupäevast - 2004 - pole määrust paraku ka kordagi täiendatud vaatamata selle puudulikkusele.

13.1. KUIDAS KÄITUDA, KUI LENNUFIRMA EI TAGASTA LENNUPILETI RAHA PIKA AJA JOOKSUL?

Kui olete juba lennufirmale esitanud kirjaliku taotluse lennupileti raha tagastamiseks ning raha laekumist pole toimunud seitsme kalendripäeva jooksul, siis on Teil näiteks võimalik kohtuväliselt tasuta kasutada ELi Vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi. Platvorm asub veebiaadressil http://ec.europa.eu/odr.

13.2. MIS ON SEE SUMMA, MIDA LENNUFIRMA PEAB REISIJALE LENNU TÜHISTAMISE KORRAL, VIIMASE NÕUDEL, LENNUPILETI EEST TAGASI MAKSMA, KUI LENNUPILET SA OSTETUD VAHENDAJA KAUDU? KAS VAHENDAJA VAHENDUSTASU KUULUB SAMUTI TAGASTAMISELE?

Vastused annab ELi kohtu resolutsioon asjas C‑601/17. Resolutsiooni järgi määrust nr 261/2004, eelkõige selle artikli 8 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et piletihind, mis võetakse aluseks selle summa kindlaksmääramisel, mille lennuettevõtja peab reisijale tagasi maksma lennu tühistamise korral, sisaldab reisija makstud summa ja lennuettevõtja saadud summa vahet, mis seisneb vahendustasus, mille sai isik, kes tegutses nende kahe vahendajana, välja arvatud juhul, kui vahendustasu oli kindlaks määratud ilma asjaomase lennuettevõtja teadmata.

Teisisõnu, kui lennufirma oli kindlaksmääratud vahendustasu lisamisest teadlik, siis ka vahendustasu kuulub tagastamisele. Enamasti on lennufirmad vahendustasu lisamisest ikkagi teadlikud.


Käesolev jagu uuendati 18.05.2020