1) MILLEGA TEGELEB FLIGHTCLAIMS OÜ?

FlightClaims OÜ abistab lennureisijaid tavahüvitiste saamisel, mis on lennureisijatele ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7 lendude hilinemise, tühistamise ja graafikute hilisemaks muutmise eest, samuti pardale mittelubamise eest vastu lennureisija tahtmist (edaspidi põhiteenus).

2) MILLINE ON FLIGHTLCLAIMS OÜ PÕHITEENUSE HIND?

FlightClaims OÜ põhiteenus muutub tasuliseks üksnes juhul, kui FlightClaims OÜ abistas klienti tavahüvitise saamisel. Sellisel juhul teenustasut moodustab fikseeritud protsent (25), mis arvutatakse maha lennufirmalt sissenõutud tavahüvitise summast pärast selle laekumist. Teenustasule võib lisanduda käibemaks. Üksikasjalik informatsioon käibemaksu lisamise kohta ja hinnakiri asuvad jaotises „Kasutustingimused“.

3) KUIDAS FLIGHTCLAIMS OÜ PÕHITEENUS TÖÖTAB?

Kõigepealt peate saatma FlightClaims OÜ-le kirjaliku avalduse Teie vahejuhtumi kohta. Selleks on kõige parem viis standardse ankeedi täitmine. Pärast avalduse saamist anname Teile e-posti teel mõistliku aja jooksul teada, kas saame Teid aidata. Nõusoleku korral saadame Teile vastava vastuse koos volikirja vormiga. Kui olete edastanud meile kõik teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid, siis alustame kohtuvälise menetluse. Kui selle lõpptulemusena selgub, et hüvitise saamiseks tuleb pöörduda kohtu poole, siis arutame Teiega täiendavalt kohtumenetluse tingimusi. Seisuga 27.01.2020 umbes 95% juhtumitest lahendatakse kohtuväliselt ning ainult ligikaudu 5% nõuavad kohtumenetlust.

4) KUI KAUA VÕIB MENETLUS KESTA?

Üldjuhul võtab kogu protsess (alates nõude esitamisest kuni raha laekumiseni selle eduka lõppemise korral) vähemalt kaks kuud aega. Ainult mõnedel juhtudel võib menetlus kesta vähem. Protsessi kestus sõltub eelkõige lennufirma poliitikast ja konkreetsest juhtumist, samuti teistest faktoritest. Peab ka arvestama, et Euroopa Komisjon soovitab lennufirmadele vastata saadud lennureisijate nõuetele kahe kuu jooksul. Detailse informatsiooni konkreetse vahejuhtumiga seotud menetluse kohta on kliendil võimalik saada pärast vastava küsimuse esitamist FlightClaims OÜ-le. Rõhuval enamusel vahejuhtumitest, millega tegeleb FlightClaims OÜ, positiivne lõpptulemus saavutatakse kohtuvälise menetluse käigus.

* Kiireima kliendile edukalt osutatud teenuse on FlightClaims OÜ-l õnnestunud osutada kõigest paari päevaga (alates kliendi nõude esitamisest kuni tavahüvitise väljamaksmiseni kliendile) – kuid sellised juhtumid on pigem erandlikud. Kõige kauem kestnud ja edukalt lõppenud protsess on aga aega võtnud rohkem kui aasta aega.

5) KUIDAS TOIMUB PÕHITEENUSE EEST TASUMINE?

Teenuse eest tasumine toimub alati kliendile väljastatud arve alusel pärast lennufirma poolt väljamakstud tavahüvitise laekumist.

Kui kliendi tavahüvitis laekus FlightClaims OÜ pangakontole, siis teeb FlightClaims OÜ kliendile ülekande 48 tunni jooksul vastavalt sõlmitud lepingule, arvutades saadud tavahüvitise summast maha teenuse lõpliku hinna. Seejärel saadetakse kliendile e-posti teel vastav kinnitus koos tasutud arvega.

Kui lennufirma kandis tavahüvitise üle kliendi pangakontole, siis pärast kliendilt vastava teavituse saamist väljastab FlightClaims OÜ kliendile tasumisele kuuluva arve, mis tuleb kinni maksta seitsme kalendripäeva jooksul.

6) MILLAL AEGUB ÕIGUS NÕUDA TAVAHÜVITIST?

Tähtaeg, mille jooksul on lennureisijal õigus esitada lennufirmale nõue tavahüvitise väljamaksmisest võib olla erinev, kuna see sõltub iga Euroopa Liidu liikmesriigi siseriiklikust õigusest. Iga liikmesriigi siseriikliku õiguse eripärade tõttu varieerub tähtaeg mitmest kuust kuni 10 aastani. Eesti õiguse järgi on lennureisijal õigus nõuda tavahüvitist kolme aasta jooksul pärast lennutõrke toimumist. Samal ajal heaks tavaks oleks aga mitte viivitada nõude esitamisega ehk esitada lennufirmale nõue mõistliku aja jooksul pärast lennutõrke toimumist.

7) MILLISTE LENNUFIRMADEGA TÖÖTAB FLIGHTCLAIMS OÜ KÕIGE TIHEDAMINI?
1. SmartLynx Airlines;
2. LOT Polish Airlines;
3. airBaltic;
4. SAS;
5. Ryanair;
6. Finnair;
7. Norwegian Air;
8. Lufthansa;
9. TUI Airways;
10. Ellinair.

8) KUI KAUA PEATE VASTUST OOTAMA, KUI SAATSITE FLIGHTCLAIMS OÜ-KE E-KIRJA VÕI AVALDUSE?

Reeglina vastab FlightClaims saadud e-kirjadele ja avaldustele 24 töötunni jooksul. Kui avalduses või e-kirjas sisalduv vahejuhtum või küsimus vajab analüüsimist või uurimist, siis Teile vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

8.1.) MIDA TEHA SIIS, KUI TE EI SAANUD VASTUST KOLME TÖÖPÄEVA JOOKSUL?

Palun kontrollige rämpsposti kausta ning avalduses märgitud e-posti aadressi korrektsust.

9) KAS EL-I MÄÄRUS
 261/2004 KEHTIB KA TŠARTERLENDUDE SUHTES? 

Jah. 

10) KAS LENNUREISIJAL PEAB TAVAHÜVITISE NÕUDMISEKS OLEMA VASTAV KINDLUSTUS?

Ei. Lennureisija õigusi kaitseb seadus.

11) KAS LENNUREISIJAL ON ÕIGUS NÕUDA TAVAHÜVITIST, KUI TEMA LENNUPILETI EEST TASUS KOLMAS ISIK (K.A ETTEVÕTE)? 

Jah. Tavahüvitise nõudmisel pole oluline, kes tasus tegelikult lennupileti eest. Seadus näeb ette tavahüvitist lennureisijale, kellele tekitati ebamugavusi.

12) KAS LAPSEL VÕIB SAMUTI OLLA ÕIGUS TAVAHÜVITISELE?

Jah. Erandi moodustavad ainult väikesed alla kaheaastased lapsed, kes reisivad tasuta lennupiletiga ning ei oma lennukis eraldi istekohta.


Käesolev jagu uuendati 31.03.2020