1) Milliste nõuetega tegeleb FlightClaims OÜ?

FlightClaims OÜ abistab lennureisijaid üksnes standardsete kompensatsioonide saamisel, mis on ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7.

2) Kui palju peab tasuma FlightClaims OÜ-le osutatud abi eest?

FlightClaims OÜ põhiteenus muutub tasuliseks üksnes juhul, kui FlightClaims OÜ abistas klienti kompensatsiooni saamisel. Sellisel juhul teenustasut moodustab fikseeritud protsent (25), mis arvutatakse maha lennukompaniilt sissenõutud kompensatsiooni summast pärast selle laekumist. Teenustasule võib lisanduda käibemaks. Üksikasjalik informatsioon käibemaksu lisamise kohta ja hinnakiri asuvad jaotises „Kasutustingimused“.

3) Kas peab mul standardse kompensatsiooni nõudmiseks olema vastav kindlustus?

Ei. Lennureisija õigusi kaitseb seadus.

4) Kas on mul õigus nõuda endale standardset kompensatsiooni, kui mu lennupileti eest tasus kolmas isik (k.a ettevõte)? 

Jah. Standardse kompensatsiooni nõudmisel pole oluline, kes tasus tegelikult Teie pileti eest. Seadus näeb ette standardset kompensatsiooni lennureisijale, kellele tekitati ebamugavusi.

5) Millal aegub õigus nõuda standardset kompensatsiooni?

Üldjuhul aegub õigus esitada lennukompaniile nõude kolme aasta möödumisel lennu toimumise kuupäevast. Sõltuvalt iga riigi siseriiklikust õigusest varieeruvad tähtajad kuuest kuust kuni 10 aastani. Seega sõltub konkreetne vastus sellest, millise lennukompanii reisi peetakse silmas.

6) Kas lapsel võib samuti olla õigus standardsele kompensatsioonile?

Jah. Erandi moodustavad ainult väikesed alla kaheaastased lapsed, kes reisivad tasuta lennupiletiga.

7) Kui kaua võib menetlus kesta?

Üldjuhul võtab kogu protsess (alates nõude esitamisest kuni raha laekumiseni selle eduka lõppemise korral) vähemalt kaks kuud aega. Ainult mõnedel juhtudel võib menetlus võtta vähem aega. Protsessi kestus sõltub eelkõige lennukompanii poliitikast ja konkreetsest juhtumist, samuti teistest faktoritest. Peab arvestama, et Euroopa Komisjoni soovituse kohaselt on igal lennukompaniil kaks kuud aega, et esitatud nõudele vastata. Detailse informatsiooni oma juhtumiga seotud menetluse kohta saab klient esitades vastava küsimuse FlightClaims OÜ-le.

* Kiireim edukalt lõppenud menetlus on FlightClaims OÜ-l võtnud kõigest paar päeva aega. Kõige kauem kestnud ja edukalt lõppenud protsess on väldanud  peaaegu üheksa kuud.

8) Milliste lennukompaniidega töötab FlightClaims OÜ kõige tihedamini?


1. SmartLynx;
2. LOT Polish Airlines/Nordica;
3. airBaltic;
4. Finnair;
5. Ryanair;
6. SAS;
7. Lufthansa;
8. Norwegian Air;
9. TUI Airways;
10. Ellinair.

9) Kui paljudele lennureisijatele on FlightClaims OÜ juba jõudnud standardse kompensatsiooni saamisel abiks olla?

1. jaanuari 2019. seisuga on lennureisijate arv, kes said standardse kompensatsiooni FlightClaims OÜ abil, moodustas 581 inimest. Ettevõte on asutatud 3. oktoobril 2017. Selle aja jooksul oli eri lennukompaniidelt meie klientide jaoks kohtuväliselt sisse nõutud kompensatsioone koguväärtuses rohkem kui 220 000 eurot. 

10) Mis on minu ja FlightClaims OÜ vahel
 sõlmitud lepingu esemeteks?

Kliendi ja FlightClaims OÜ vahel sõlmitud lepingu esemeteks on kliendi poolt korrektselt täidetud ja allkirjastatud FlightClaims OÜ volikiri, FlightClaims OÜ kasutustingimused ja privaatsuspoliitika, samuti lepingupoolte vahel eraldi sõlmitud kokkulepped, kui niisugused on olemas.