1) Milliste nõuetega tegeleb FlightClaims OÜ?

FlightClaims OÜ abistab lennureisijaid üksnes täiendavate kompensatsioonide saamisel eri lennukompaniidelt, mis on ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7.

2) Kas klient peab menetluse alustamise eest tasuma?

Ei pea. Meie teenustasu moodustab fikseeritud protsent, mis arvutatakse maha lennukompaniilt saadud kompensatsiooni summast – ehk vaid edukalt lõppenud menetluse korral. Kui mingil põhjusel kompensatsiooni sissenõudmine ebaõnnestub, näiteks kui menetluse käigus selgub, et kliendil puudub õigus kompensatsioonile, siis kogu osutatud teenus jääb teenustasuvabaks ning FlightClaims OÜ-le klient midagi tasuma ei pea.

3) Mis on FlightClaims OÜ-ga sõlmitava lepingu esemeteks?

Kliendi ja FlightClaims OÜ vahel sõlmitava lepingu esemeteks on eraldi sõlmitud kokkulepped (kui niisugused on olemas), korrektselt täidetud ja allkirjastatud FlightClaims OÜ volikiri ning FlightClaims OÜ põhiteenuse kasutamise tingimused (lepingu lisa, mis on kodulehelt allalaetav).

4) Kas standardse kompensatsiooni nõudmiseks peab reisijal olema kehtiv kindlustus? 

Ei pea. Lennureisijate õigusi kaitseb seadus. Kindlustus pole oluline.

5) Kuidas toimub juhtumi menetlemine?

Esmalt vaadatakse üle dokumendid, mis klient on edastanud FlightClaims OÜ-le menetluse läbiviimiseks. Kui dokumendid on korras, esitatakse lennukompaniile nõue standardse kompensatsiooni väljamaksmiseks. Seejärel oodatakse esmast tagasisidet, mis võib võtta kuni kolm kuud aega. Kui lennukompanii nõustub läbirääkimiste lõpptulemusena hüvitama tekitatud ebamugavused (vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004), teavitame sellest viivitamatult kliente e-maili teel ning kliendi soovi korral ka telefonitsi.

Kui lennukompanii pole esitatud nõudele reageerinud kolme kuu jooksul või alusetult keeldus kompensatsiooni maksmisest, otsustab FlightClaims OÜ edasi kasutatavate meetmete üle lennukompanii suhtes. Kui selgub, et suhtlus lennukompaniiga ei anna soovitud tulemust või kolm kuud mööduvad edutult, siis koostab FlightClaims OÜ konkreetse juhtumi kohta avalduse ja edastab selle menetlemiseks määrusega 261/2004 ette nähtud pädevale täitevasutusele eeldusel, et klient edastas FlightClaims OÜ-le avalduse edastamiseks küsitud dokumendid. Kui menetluse lõpptulemus on selgunud, teavitatakse sellest viivitamatult ka klienti.

Edukalt lõppenud menetluse korral võib kompensatsioon laekuda nii FlightClaims OÜ arveldusarvele kui ka kliendi poolt teatatud arveldusarvele sõltuvalt sõlmitud kokkuleppest ja konkreetse lennukompanii poliitikast. Esimesel juhul on FlightClaims OÜ kohustatud tegema kliendile vastava ülekande hiljemalt järgmisel tööpäeval, kui klient edastas õigeagselt FlightClaims OÜ-le korrektsed pangakonto rekvisiidid vastava ülekande teostamiseks. Teisel juhul teeb lennufirma ülekande otse kliendi arveldusarvele. Pärast raha laekumist on klient kohustatud teavitama kompensatsiooni saamisest FlightClaims OÜ-d, misjärel saadame kliendile arve teenustasu maksmiseks.

* Kogu protsessi käigus saadetakse kliendile informatsioon iga tehtud sammu ja tähtaegade kohta.

6) Kui pikalt kestab menetlus?

Üldjuhul võtab kogu protsess vähemalt kaks kuud aega, sest igal lennukompaniil on Euroopa Komisjoni soovituse kohaselt kaks kuud aega, et esitatud nõudele vastata. Mõnikord võtab menetlus vähem kui kaks kuud aega. Siinjuures tuleb arvestada, et kõik oleneb eelkõige konkreetsest juhtumist ja lennukompaniist. Mõni lennukompanii on vähem vastutustundlik, mistõttu esitatud nõudeid kas ignoreeritakse väga pikka aega või vastatakse eitavalt. Sellise taktikaga üritatakse venitada raha maksmisega nii kaua kui võimalik või proovitakse kompensatsiooni maksmisest pääseda. Sellistel juhtudel võtab asjaajamine kõige rohkem aega, üldjuhul kolm kuni kuus kuud, sest soovitud tulemuse saavutamiseks tuleb täiendavalt pöörduda eri riikide pädevate asutuste poole.

* Kiireim edukalt lahendatud juhtum on FlightClaims OÜ-l võtnud aega ühe nädala (alates nõude esitamist kuni raha laekumiseni). Kõige kauem kestnud ja eduka lahenduse leidnud protsess on väldanud  peaaegu kaheksa kuud.

7) Millal aegub nõude esitamise õigus?

Õigus esitada lennukompaniile nõue aegub üldjuhul kolme aasta möödumisel lennu toimumise kuupäevast. Tähtajad varieeruvad kuuest kuust kuni 10 aastani. Kõik oleneb iga riigi siseriiklikust õigusest. 

8) Kas FlightClaims OÜ volikirja allkirjastamiseks sobib digitaalne allkiri?

Ei sobi, sest lennufirmad ei aktsepteeri ID-kaardi abil allkirjastatud volikirju. Alternatiivina pakume dokumendi elektroonilise täitmise ja allkirjastamise võimalust, mis tähendab, et volikirja vormi saab täita arvuti või nutiseadme abil ning allkirja joonistada hiire või sõrmega. 

9) Kas lastel on ka õigus kompensatsioonile?

Jah, kui laps reisis tasulise lennupiletiga. Kui reisisite imikuga, kellele oli väljastatud tasuta beebipilet, siis sellisel juhul tema eest kompensatsiooni nõuda ei saa.

10) Kas õigus kompensatsioonile säilib ka siis, kui lennupileti eest tasus kolmas isik või ettevõte?

Muidugi. Lennupileti tegelik soetaja ei ole kompensatsiooni nõudmisel oluline, kuna ebamugavusi tekitati konkreetsele lennureisijale, mitte pileti eest tasunud isikule.