Lennu tühistamise korral on eeskätt oluline Teid tühistamisest etteteavitamise aeg. Määrus näeb ette erisusi, mis sõltuvad etteteatamise ajast: rohkem kui 14 päeva, 14-7 päeva või vähem kui seitse päeva enne lennu väljumisaega.
 
Allpool asub kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel põhinevad näited, mil reisijal tekib määruse järgi õigus nõuda lennufirmalt hüvitist lennu tühistamise eest.
 Need näited on koostatud arvestusega, et Teid teavitati tühistamisest vähem kui seitse päeva enne lennu väljumisaega või ei teavitatud sellest üldse.

TÜHISTATUD LEND

Ühest lennust koosnenud lennureisi korral, juhul, kui Teie lend (näiteks Tallinn-Helsinki) tühistati ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (selle näite puhul Helsinkisse) vähem kui kaks tundi hiljem. Või, kui Teile tasuta tagati asenduslend, mis pidi saabuma sihtkohta vähemalt kaks tundi hiljem.
 
Kui lennureis koosnes mitmest lennust (näiteks, lennust Tallinn-Helsinki ja jätkulennust Helsinki-Praha) ning oli vormistatud ühe broneeringuna, juhul, kui esimene lend tühistati, Te ei jõudnud jätkulennule ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (selle näite puhul Prahasse) vähem kui kaks tundi hiljem. Või, kui Teile tasuta tagati asenduslennud, millest viimane pidi saabuma sihtkohta vähemalt kaks tundi hiljem. Samad reeglid kehtivad juhul, kui tühistati jätkulend.

Ühe broneeringu all on mõeldud eelkõige lennufirma, mitte vahendaja broneering. Kui lennubroneering oli koostatud vahendaja, näiteks Kiwi, kaudu ning sisaldab mitu lendu, ei tähenda see automaatselt, et tegemist on juriidilises mõistes omavahel ühendatud lendudega ehk ühe lennureisiga. Niiviisi võib üks vahendaja koostatud ja mitu lendu sisaldav lennubroneering koosneda mitmest ning juriidilises mõistes omavahel mitteseotud lennureisidest.

EDASILÜKATUD LEND

Sõltuvalt vahejuhtumi asjaoludest võib lennu enneaegset edasilükkamist võrdsustada nii lennu hilinemisega kui ka tühistamisega.


VAJATE ABI LENNUHÜVITISE SAAMISEL?

Esitage meile päring! Meiega saate tutvuda, lugedes jagusid „KKK“ või „Miks meie?“. Meie klientide tagasisidet saate lugeda jaost „Tagasiside“.


ESITAN PÄRINGU

Kõik küsimused on teretulnud: support@flightclaims.ee

Käesolev jagu uuendati 25.10.2021