Millal tekib lennureisijal õigus nõuda standardset kompensatsiooni?

A) Lennu hilinemise korral on Teil õigus nõuda standardset kompensatsiooni kui Teie lend hilines saabumisel sihtkohta kolm tundi või rohkem võrreldes esialgselt kavandatud saabumisajaga (ühest otselennust koosnenud reis). NB! Hilinemise aeg läheb lukku siis, kui tehakse vähemalt üht lennuki ustest lahti eesmärgiga lubada reisijatel lennukist väljuda.

Samuti on Teil õigus nõuda standardset kompensatsiooni mitmest omavahel seotud lennust koosnenud reisi korral, kui ühe lennu hilinemise tõttu Te ei jõudnud jätkulennule, ning lennukompanii väljastas Teile tasuta uue pileti asenduslennule või muule transpordile Teie lõppsihtkohani, ning selle pileti järgi uus saabumisaeg lõppsihtkohta erines vähemalt kolme tunni võrra.

B) Kui lend tühistati, ning  lennukompanii väljastas Teile tasuta uue pileti asenduslennule, mis graafiku järgi pidi saabuma Teie lõppsihtkohta:
  • vähemalt kaks tundi hiljem (lennu tühistamisest teavitamise korral kuni kuus päeva enne lennu kavandatud väljumisaega);
  • vähemalt neli tundi hiljem (lennu tühistamisest teavitamise korral 7-14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega).
Samuti on Teil õigus nõuda standardset kompensatsiooni lennu tühistamise korral, kui lennukompanii üldse ei pakkunud Teile asenduslendu, või loobusite pakkumisest, kuna oleksite pidanud asenduslennu väljumist väga kaua ootama.

*
Lennu tühistamisest teavitamise korral rohkem kui 14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega puudub reisijal õigus standardsele kompensatsioonile.

C) Kui Teie lennu graafik muudeti esialgsest hilisemaks ning:
  • uus graafikujärgne saabumisaeg sihtkohta erineb esialgselt plaanitust kahe tunni võrra või rohkem (graafiku muudatusest teavitamise korral kuni kuus päeva enne lennu kavandatud väljumisaega);
  • uus graafikujärgne saabumisaeg sihtkohta erineb esialgselt plaanitust nelja tunni võrra või rohkem (graafiku muudatusest teavitamise korral 7-14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega).
* Graafiku muudatusest teavitamise korral rohkem kui 14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega puudub reisijal õigus standardsele kompensatsioonile.

D)
Teid jäeti lennust maha vastu Teie tahtmist.

Millest oleneb standardse kompensatsiooni suurus?

Standardse kompensatsiooni suurus sõltub vahemaast Teie lennureisi alguspunkti ja lõppsihtkoha vahel:
  • kui reisi vahemaa ei ületa 1500 km, siis hüvitise suurus on 250 eurot;
  • kui reisi vahemaa jääb 1500 km ja 3500 km vahele, siis hüvitise suuruseks on 400 eurot;
  • kui reisi vahemaa ületab 3500 km, siis on Teil juba õigus 600 eurole
* Teatud olukordades on lennukompaniil õigus vähendada standardse kompensatsiooni summat poole võrra. Samuti on täielikult EL-i piires teostatud probleemse lennu eest võimalik saada seaduse järgi kõige rohkem 400 eurot standardset kompensatsiooni, isegi kui reisi vahemaa ületab 3500 km. Näiteks pikaajaliselt hilinenud lennu TLL-TFS (Tallinn-Tenerife) eest on võimalik saada kõige rohkem 400 eurot hüvitist, mitte 600, kuigi TLL-TFS vahemaa on 4689 km õige arvutamismeetodi järgi.

Vahemaa pikkuse alguspunktist lõppsihtkohani saab soovi korral teada siin. Vahepeatused arvesse ei lähe.

Millal on lennukompanii vabastatud kohustusest maksma lennureisijale standardset kompensatsiooni? 

Lennukompaniil tekib õigus keelduda standardse kompensatsiooni maksmisest siis, kui lend hilines, tühistati või  selle väljumine lükati edasi erakorraliste asjaolude tõttu. Niisugusteks asjaoludeks on Euroopa Liidu määruse 261/2004 järgi eelkõige streigid (v.a. lennukompanii töötajate äkiline ja kokkuleppimatu streik), ohutu lennu teostamiseks sobimatud ilmastikuolud, poliitilised ebastabiilsused, lennujuhtimiskeskuste piirangud, erinevad turvalisuse ohud, looduskatastroofid, lennuki varjatud tootmisdefektid jmt. Lennuki pardale mittelubamisel ei pea lennukompanii hüvitama tekitatud ebamugavusi, kui põhjus seisnes turvalisusega või reisidokumentidega seotud probleemis.

Millistel juhtumitel Euroopa Liidu määrus ei kehti?

Kuna lennureisija õigused on fikseeritud Euroopa Liidu õigusaktis, siis teatud juhtudel puudub õiguslik alus nõuda määrusega ette nähtud kompensatsiooni. Näiteks, kui probleemseks osutus Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis registreeritud lennukompanii lend (näiteks, Aerofloti lend), mis väljus või pidi väljuma Euroopa Liidust väljaspool asuvast lennujaamast (näiteks, Moskva lennujaamast) ja maandus või pidi maanduma mõne Euroopa Liidu liikmesriigis või kolmandas riigis asuvas lennujaamas. Euroopa Liidu all mõistetakse 28 liikmesriiki ning Islandi, Norra ja Šveitsi riike, samuti Madeirat, Kanaari ja teisi, mõne EL-i liikmesriigile kuuluvaid saari.

Lennu hilinemine
250-600 eurot kompensatsiooni

Lennu tühistamine
250-600 eurot kompensatsiooni

Lennust mahajätmine
250-600 eurot kompensatsiooni

 Lennureisija meelespea 

1. Enne reisi on hea vormistada reisikindlustus. Kindlustuse vormistamisel tuleb kindlasti valida reisitõrkekindlustust ja soovi korral pagasikindlustust. Kindlustuse vormistamist ei tasu jätta viimastele päevadele. Reisikindlustus võib päästa siis, kui seadusest pole abi. Samuti on kasulik teada, et reisikindlustus ja seadus on erinevad asjad – need ei ole omavahel seotud. See tähendab, et probleemide tekkimisel võib kasu saada nii seadusest kui ka kindlustuselt.  

2. Kui soovite esitada lennukompaniile nõude, siis säilitage kõik vahejuhtumiga seotud reisidokumendid (lennubroneering/e-pilet, pardakaart, olemasolul ka pagasilipik, ümbervormistatud lennubroneering ja pardakaart lennukompanii poolt pakutud asenduslennule). Paberkujul olevatest reisidokumentidest tasub igaks juhuks teha paar kvaliteetset pilti.

3. Kui saate lennu hilinemisest või tühistamisest teada lennujaama saabudes või seal olles, siis sel juhul tuleb esimesel võimalusel üles leida Teie lendu teenindanud või teenindama pidanud lennukompanii teenindusletti ja nõuda:

3.1. kui peate lennu väljumist ootama kaks tundi või rohkem, siis toidukupongi lennu väljumise ooteajast sõltuvas väärtuses (mida kauem peate ootama, seda suurem peab olema kupongi väärtus), ning vajadusel võimaldada teha kuni kaks tasuta telefonikõnet või ära saata kuni kaks e-kirja; 

3.2. kui lend jäi ära, ühe lennu hilinemise tõttu jäite jätkulennust maha, või kui Teid jäeti lennust maha vastu Teie tahtmist, tasuta uut lennupiletit Teie broneeringujärgse lõppsihtkohta jõudmiseks.

Jätkulennuks loetakse lendu, mis on broneeritud koos teise lennuga samale broneeringule (e-pileti number on kõigi lendude jaoks sama).

Olukorras, kus tegemist on jätkulennuga ning juhtub nii, et sellele eelnev lend hilineb, mistõttu Teil pole enam võimalik jõuda jätkulennule, siis rahalises mõttes on mõistlikum nõustuda pakutud asenduslennuga või seda nõuda. Kui soetate ise uue pileti, siis peate arvestama, et kaotate nii oma õiguse nõuda standardset kompensatsiooni.

3.3. kui peate oma esialgselt broneeritud lennu või pakutud asenduslennu väljumist ootama terve öö, siis tasuta organiseerida majutust koos transpordiga lennujaamast ja tagasi. 

3.4. kirjalikku tõendit vahejuhtumi kohta, millel oleks muude andmete hulgas kirjas ka lennutõrke põhjus (lennutõrke põhjust on oluline teada, kuna sellest sõltub standardse kompensatsiooni saamise õigus); 

4. Pagasiga seotud probleemide korral (rikkumine, kadumine või hilinemine) tuleb kohe vormistada raport. Rikkunud pagasi korral tuleb oma nõude lennukompaniile esitada seitsme, kadunud või hilinenud pagasi korral – 21 päeva jooksul. Esitatava nõude juurde tuleb koos raportiga lisada pardakaart ja pagasilipik (olemasolul), ning kõik asjakohased ostutšekid ja pildid. Enne pagasi äraandmist tasub kohvrist igaks juhuks teha paar kvaliteetset pilti. 

5. Lennunouded.ee soovitab rohkem lennata järgmiste lennukompaniidega: SAS, LOT/Nordica, Finnair, TUI Airways, Norwegian Air, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Ryanair, Lufthansa, KLM, airBaltic ja SmartLynx Airlines, ning võimalusel vältida Vuelingi, TAP Portugali ja Onur Airi teenuseid.