MILLISTEL JUHTUDEL ON LENNUREISIJAL ÕIGUS NÕUDA LENNUKOMPANIILT STANDARDSET KOMPENSATSIOONI EL-I MÄÄRUSE 261/2004 JÄRGI?

Lennureisijal tekib õigus nõuda lennukompaniilt kompensatsiooni määruse alusel probleemse lennu eest, kui tema lennureisi alguspunkt asub Euroopa Liidu liikmesriigis. Samuti on lennureisija õigustatud nõuda kompensatsiooni juhul, kui probleemseks osutus lend väljumisega kolmandast riigist Euroopa Liitu riiki eeldusel, et selle käitajaks oli EL-is registreeritud lennukompanii. Euroopa Liidu all mõistetakse 28 liikmesriiki ning Islandi, Norra ja Šveitsi riike, samuti Madeirat, Kanaari ja teisi mõne EL-i liikmesriigile kuuluvaid saari.
 
Kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel baseeruvad näited (allpool olev loetelu ei ole ammendav).
 
Lühendite tähendused

TLL – Tallinna lennujaam;
HEL – Helsingi lennujaam;
PRG – Praha lennujaam;
NYC – New Yorki lennujaam;
SVO – Moskva lennujaam;
KJA – Krasnoyarski lennujaam;
LAS – Las Vegase lennujaam;
LAX – Los Angelesi lennujaam;
EL – Euroopa Liit;
Kolmas riik – riik, mis ei kuulu EL-i.
 

LENNU HILINEMINE
 
NB! Oluline on meeles pidada, et lennu saabumisel läheb hilinemise aeg lukku siis, kui tehakse vähemalt üks lennuki ustest lahti, eesmärgiga lubada reisijatel lennukist väljuda.
 
1. Ühest otselennust koosnenud lennureisi korral juhul, kui Teie otselend, näiteks TLL-HEL, hilines pikaajaliselt ning selle tulemusena saabusite oma lennureisi lõppsihtkohta (HEL) vähemalt kolm tundi hiljem.
 
2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-HEL ja jätkulennust HEL-NYC) juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu Teil polnud võimalik jõuda jätkulennule ning lennukompanii poolt Teile tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta (NYC) vähemalt kolm tundi hiljem.
 
2.1. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-SVO ja jätkulennust SVO-KJA) juhul, kui jätkulend hilines pikaajaliselt, mistõttu saabusite oma lennureisi lõppsihtkohta (KJA) vähemalt kolm tundi hiljem. Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennukompanii poolt teostatud lendudega, siis vastutavaks lennukompaniiks on see, kes käitas esimest lendu.
 
2.2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust HEL-NCY ja selle jätkulendudest NCY-LAS ja LAS-LAX) juhul, kui teine lend NCY-LAS hilines ning selle tõttu Teil polnud võimalik jõuda lennule LAS-LAX, ning lennukompanii poolt Teile tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta (LAX) vähemalt kolm tundi hiljem. Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennukompanii teostatud lendudega (silmas peetakse algselt broneeritud lende), siis vastutavaks lennukompaniiks on see, kes käitas esimest lendu.

LENNU TÜHISTAMINE
 
NB! Lennu tühistamise korral on oluline Teid tühistamisest etteteavitamise aeg – määrus näeb ette erisusi, mis sõltuvad etteteatamise ajast: rohkem kui 14 päeva, 7-14 päeva või vähem kui seitse päeva enne lennu kavandatud väljumisaega.
 
NB! Allpool olevad näited lennu tühistamise kohta on koostatud arvestusega, et Teid teavitati lennu tühistamisest vähem kui seitse päeva enne lennu kavandatud väljumisaega või ei teavitatud sellest üldse.
 
1. Ühest otselennust koosnenud lennureisi korral juhul, kui Teie otselend näiteks TLL-HEL tühistati ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks graafiku järgi jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (HEL) vähem kui kaks tundi hiljem. Või kui Teile tasuta tagati asenduslend, millega jõudsite HEL-sse vähemalt kaks tundi hiljem.
 
2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-HEL ja jätkulennust HEL-PRG) juhul, kui esimene lend tühistati, mistõttu Te ei jõudnud jätkulennule ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks graafiku järgi jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (PRG) vähem kui kaks tundi hiljem võrreldes jätkulennu HEL-PRG kavandatud saabumisajaga. Või kui Teile tasuta tagati asenduslend, millega jõudsite PRG-sse vähemalt kaks tundi hiljem. Selle näite puhul kehtivad samad reeglid ka juhul, kui tühistati jätkulend HEL-PRG.
 
2.1. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust HEL-NCY ja jätkulennust NCY-LAS) juhul, kui jätkulend tühistati ning Teile tasuta ei pakutud ega tagatud asenduslendu, mis oleks graafiku järgi jõudnud Teie lennureisi lõppsihtkohta (LAS) vähem kui kaks tundi hiljem. Või kui Teile tasuta tagati asenduslend, millega jõudsite LAS-sse vähemalt kaks tundi hiljem. Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennukompanii lendudega (silmas peetakse algselt broneeritud lende), siis vastutavaks lennukompaniiks on see, kes käitas esimest lendu.


LENNUGRAAFIKU HILISEMAKS MUUTMINE

Lennugraafiku hilisemaks muutmist enne lennu esialgselt kavandatud väljumisaega saab määruse järgi võrdsustada olukorraga, mil lend tühistati ning reisijale tasuta tagati asenduslend. Seetõttu niisugustele olukordadele kohaldub lennu tühistamise regulatsioon.

LENNUKOMPANII KEELDUMINE LUBADA REISIJAT LENNU PARDALE VASTU REISIJA TAHTMIST

1. Ühest otselennust koosnenud lennureisi korral juhul, kui Teid jäeti näiteks lennust TLL-HEL maha.
 
2. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust TLL-HEL ja jätkulennust HEL-NYC) juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu lennukompanii ekslikult arvas, et Te ei jõua jätkulennule ning vormistas ette Teie pileti ümber, kuigi tegelikkuses jõudsite õigete väravateni jätkulennule pardaleastumise teostamise ajal ehk õigeaegselt, kuid vaatamata sellele Teid ei lubatud selle pardale.
 
2.1. Mitmest omavahel seotud lennust koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule (näiteks, lennust HEL-NCY ja jätkulennust NCY-LAS) juhul, kui Teid jäeti jätkulennust maha. Selle näite puhul, kui tegemist oli kahe erineva lennukompanii lendudega, siis vastutavaks lennukompaniiks on see, kes käitas esimest lendu.

MILLISTEL JUHTUDEL PUUDUB LENNUREISIJAL ÕIGUS NÕUDA LENNUKOMPANIILT STANDARDSET KOMPENSATSIOONI EL-I MÄÄRUSE 261/2004 JÄRGI?

Kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel baseeruvad näited (allpool olev loetelu ei ole ammendav).
 
1. Näiteks, kui probleemseks osutus lennukompanii Aeroflot lend SVO-TLL või ABA-SVO (ehk kolmanda riigi lennukompanii lend väljumisega kolmandast riigist ja saabumisega EL-i või täielikult väljaspool EL-i).
 
2. Lennu tühistamise või lennugraafiku hilisemaks muutmise korral, kui Teid teavitati sellest rohkem kui 14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega.
 
3. Ühest otselennust koosnenud lennureisi ja selle lennu hilinemise korral, kui saabusite selle lennuga sihtkohta vähem kui kolm tundi hiljem.
 
3.1. Näiteks kahest omavahel seotud lendudest koosnenud lennureisi korral ehk kui need mõlemad olid broneeritud ühele broneeringule juhul, kui esimene lend hilines ning vaatamata sellele Te ikkagi jõudsite jätkulennule. Või juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu Te jätkulennule ei jõudnud, kuid lennukompanii tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta vähem kui kolm tundi hiljem.
 
3.2. Mitmest omavahel seotud lendudest koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule juhul, kui esimene lend hilines, mistõttu Te ei jõudnud jätkulennule ning otsustasite kas loobuda lennureisi jätkamisest või soetasite ise uue lennupileti omal kulul.

 
KUI LENNUREISIJAL ON EL-I MÄÄRUSE 261/2004 JÄRGI ÕIGUS NÕUDA STANDARDSET KOMPENSATSIOONI, SIIS MILLISTEL JUHTUDEL VÕIB LENNUKOMPANII ÕIGUSPÄRASELT KEELDUDA SELLE MAKSMISEST?

Lennukompaniil on määruse järgi õigus keelduda kompensatsiooni maksmisest, kui lennu plaanijärgset väljumist negatiivselt mõjutas erakorraline asjaolu selle määruse mõistes ning kui lennukompanii poleks seetõttu suutnud vältida lennugraafiku rikkumist isegi siis, kui lennukompanii poolt oleks tarvitusele võetud kõik mõistlikud meetmed. Lennukompanii peab ka suutma seda tõendada. Lisaks sellele on oluline meeles pidada, et erakorralise asjaolu mõjul on olemas ajaline kestus ning niipea, kui selle mõju lõpeb, hakkab kulgema lennu hilinemise aeg,  mille eest vastutab lennukompanii. Määruses on välja toodud mõned näited asjaolude kohta, mida võib pidada erakorralisteks. Näiteks võib määruse järgi olla erakorraliseks asjaoluks sobimatu ohutu lennu teostamiseks ilmastik, lennujuhtimiskeskuse piirang, streik, turvalisuse oht, poliitiline ebastabiilsus. Samuti peetakse erakorraliseks asjaoluks näiteks lennuki varjatud tootmisdefekti, kuid selle juhtumi toimumise tõenäolisus on reeglina väga väike. Mis puudutab streike, siis lennureisijal puudub õigus standardsele kompensatsioonile, kui tegemist oli muu kui lennukompanii töötajate streigiga ehk näiteks lennujuhtimiskeskuse töötajate streigiga. Lennukompanii töötajate streik on vaieldav. Näiteks, Euroopa Liidu Kohtu resolutsiooni järgi äkiline lennukompanii töötajate streik ei kuulu erakorraliste asjaolude hulka määruse mõistes. Kui Teie lend osutus probleemseks lennukompanii töötajate streigi tõttu ning määruse järgi olete õigustatud standardset kompensatsiooni nõudma, siis Teil tuleb, tõenäoliselt, pöörduda lõppkokkuvõttes oma õiguste kaitseks kohtu poole. Lennuki pardale mittelubamisel vastu reisija tahtmist ei pea lennukompanii maksma kompensatsiooni, kui põhjus seisnes näiteks turvalisusega või dokumentidega seotud probleemis. Igal juhul tuleb kompensatsiooni saamise õiguse tuvastamise osas õige vastuse saamiseks põhjalikult analüüsida igat üksikjuhtumit.


MILLEST OLENEB STANDARDSE KOMPENSATSIOONI SUURUS?

Standardse kompensatsiooni suurus sõltub vahemaast Teie lennureisi alguspunkti ja lõppsihtkoha vahel:
  • kui reisi vahemaa ei ületa 1500 km, siis hüvitise suurus on 250 eurot;
  • kui reisi vahemaa jääb 1500 km ja 3500 km vahele, siis hüvitise suuruseks on 400 eurot;
  • kui reisi vahemaa ületab 3500 km, siis on Teil juba õigus 600 eurole
* Teatud olukordades on lennukompaniil õigus vähendada standardse kompensatsiooni summat poole võrra. Samuti on täielikult EL-i piires teostatud probleemse lennu eest võimalik saada seaduse järgi kõige rohkem 400 eurot standardset kompensatsiooni, isegi kui reisi vahemaa ületab 3500 km. Näiteks pikaajaliselt hilinenud lennu TLL-TFS (Tallinn-Tenerife) eest on võimalik saada kõige rohkem 400 eurot hüvitist, mitte 600, kuigi TLL-TFS vahemaa on 4689 km õige arvutamismeetodi järgi.

Vahemaa pikkuse alguspunktist lõppsihtkohani saab soovi korral teada siin. Vahepeatused arvesse ei lähe.

LENNU HILINEMINE
250-600 eurot kompensatsiooni

LENNU TÜHISTAMINE VÕI EDASILÜKKAMINE
250-600 eurot kompensatsiooni

LENNUST MAHAJÄTMINE
250-600 eurot kompensatsiooni

 LENNUREISIJA MEEELESPEA

1. Enne reisi on hea vormistada reisikindlustus. Kindlustuse vormistamisel tuleb kindlasti valida reisitõrkekindlustust ja soovi korral pagasikindlustust. Kindlustuse vormistamist ei tasu jätta viimastele päevadele. Reisikindlustus võib päästa sealhulgas juhul, kui seadusest pole abi. 

2. Kui soovite esitada lennukompaniile nõude, siis säilitage kõik vahejuhtumiga seotud reisidokumendid (lennubroneering/e-pilet, pardakaart, olemasolul ka pagasilipik, ümbervormistatud lennubroneering ja pardakaart lennukompanii poolt pakutud asenduslennule). Paberkujul olevatest reisidokumentidest tasub igaks juhuks teha paar kvaliteetset pilti.

3. Kui saate lennu hilinemisest või tühistamisest teada lennujaama saabudes või seal olles, siis sel juhul tuleb esimesel võimalusel üles leida Teie lendu teenindanud või teenindama pidanud lennukompanii teenindusletti ja nõuda:

3.1. kui peate lennu väljumist ootama kaks tundi või rohkem, siis toidukupongi lennu väljumise ooteajast sõltuvas väärtuses (mida kauem peate ootama, seda suurem peab olema kupongi väärtus), ning vajadusel võimaldada teha kuni kaks tasuta telefonikõnet või ära saata kuni kaks e-kirja; 

3.2. kui lend jäi ära, ühe lennu hilinemise tõttu jäite jätkulennust maha, või kui Teid jäeti lennust maha vastu Teie tahtmist, tasuta uut lennupiletit Teie broneeringujärgse lõppsihtkohta jõudmiseks.

Jätkulennuks loetakse lendu, mis on broneeritud koos teise lennuga samale broneeringule (e-pileti number on kõigi lendude jaoks sama).

Olukorras, kus tegemist on jätkulennuga ning juhtub nii, et sellele eelnev lend hilineb, mistõttu Teil pole enam võimalik jõuda jätkulennule, siis rahalises mõttes on mõistlikum nõustuda pakutud asenduslennuga või seda nõuda. Kui soetate ise uue pileti, siis peate arvestama, et kaotate nii oma õiguse nõuda standardset kompensatsiooni.

3.3. kui peate oma esialgselt broneeritud lennu või pakutud asenduslennu väljumist ootama terve öö, siis tasuta organiseerida majutust koos transpordiga lennujaamast ja tagasi. 

3.4. kirjalikku tõendit vahejuhtumi kohta, millel oleks muude andmete hulgas kirjas ka lennutõrke põhjus (lennutõrke põhjust on oluline teada, kuna sellest sõltub standardse kompensatsiooni saamise õigus); 

4. Pagasiga seotud probleemide korral (rikkumine, kadumine või hilinemine) tuleb kohe vormistada raport. Rikkunud pagasi korral tuleb oma nõude lennukompaniile esitada seitsme, kadunud või hilinenud pagasi korral – 21 päeva jooksul. Esitatava nõude juurde tuleb koos raportiga lisada pardakaart ja pagasilipik (olemasolul), ning kõik asjakohased ostutšekid ja pildid. Enne pagasi äraandmist tasub kohvrist igaks juhuks teha paar kvaliteetset pilti. 

5. Lennunouded.ee soovitab rohkem lennata järgmiste lennukompaniidega: SAS, LOT/Nordica, Finnair, TUI Airways, Norwegian Air, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Ryanair, KLM, airBaltic ja SmartLynx Airlines, ning võimalusel vältida Vuelingi, TAP Portugali ja Onur Airi teenuseid.

Küsimuste tekkimisel palume saata need e-mailile support@flightclaims.ee.
 
Käesolev jagu uuendati 17.09.2019.